Nyheter

Trafikkomlegging i Lars Hilles gate
Det vil pågå arbeid i krysset mellom Lyder Sagens gate og Lars Hilles gate fra onsdag 24. juni om kvelden t.o.m. fredag 26. juni.
25.06.2020 Les mer

Planlagt anleggsaktivitet på Nedre Nygård
Etter planen vil arbeidet med etablering av ny infrastruktur i området samt opprusting av det eksisterende, starte i neste måned.
07.04.2020 Les mer

Status for arbeidene på Nordnes
Slik er fremdriften for arbeidene i Haugeveien, Nordnesbakken og Nordnesparken
19.02.2020 Les mer

Presseklipp

BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor