Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Zetlitz' gate (29.09.17). Det arbeides på Møhlenpris. Foto: Graveklubben.
Stubs gate (29.09.17). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Welhavens gate (29.09.17). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (29.09.17). Det arbeides ved Nykirken, og gaten er stengt for gjennomkjøring. Midlertidig toveis-kjøring er etablert frem mot anleggsområdet. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (29.09.17). Det arbeides like utenfor Comfort Hotel Holberg. Strandgaten er stengt henimot Holbergsallmenningen, og det er etablert midlertidig toveis-kjøring i gaten. Foto: Graveklubben.
Holbergsallmenningen (25.08.17). Delen av allmenningen henimot Gågaten er fortsatt stengt for bilkjøring, men gatestrekket er nå brolagt, og nedkast til bossnettet er montert. Foto: Graveklubben.
Veversmauet (29.09.17). Bossnett etableres. Foto: Graveklubben.
Grønnegaten (29.09.17). Nedkast til bossnettet er montert. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor