Engen

Neumanns gate-prosjektet er ferdigstilt.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Baneveien, Engen, Neumanns gate, Nygårdsgaten, Sigurds gate, Sverres gate, Teatergaten og Vestre Torggaten.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor