Sentrum

Arbeidene er ferdigstilt.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Chr. Michelsens gate, Fortunen, Markeveien, Starvhusgaten, Strandkaien og Valkendorfsgaten.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor