Marken

Etablering av bossnett.

Arbeidene i Marken er ferdigstilt.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Grønnegaten, Marken, Peter Motzfeldts gate og Veversmauet.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor