Nøstet

Arbeidene på Nøstet er ferdigstilt.

Her ble vann- og avløpsrør skiftet, og det ble lagt ned fjernvarmerør og bossnett. I tillegg ble strømforsyningsnettet opprustet.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Halvkannebakken, Jonsvollsgaten, Komediebakken, Nøstegaten, Nøstekaien/Sukkerhusbryggen, Nøstetorget, Skottegaten, Skottesalen, Strangehagen, Sukkerhusgaten, Torborg Nedreaas' gate, Vestre Holbergsallmenningen og Vestre Murallmenningen.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor