Nøstegaten blir en-feltsveg i Himmelfartshelgen

Fra torsdag 2. juni til og med søndag 5. juni er kun et kjørefelt åpent i Nøstegaten mellom Hurtigrutekrysset og Gassverksvingen. (se kart)

NøstegatenDette skjer i forbindelse med legging av vannledning, bossnett og overvannsledninger. Trafikken dirigeres manuelt med trafikkdirigenter på hver side av sperringen døgnet rundt i anleggsperioden. Enfeltsstrekningen mellom Hurtigrutekrysset og Gassverksvingen trafikkreguleres slik at trafikken kjører vekselvis i den eller den andre retningen.

Kapasiteten på strekningen blir redusert i perioden og det må regnes med noe mer kø, men trafikken fredag 3. juni forventes å bli noe mindre enn det som ellers er vanlig om fredager.

Trafikk fra havneområdet får påbudt venstresving ut i Nøstegaten, for å sikre at det ikke kjøres mot kjøreretningen på enfeltsstrekningen. Trafikk fra Jekteviken 6 og 6A i Gassverksvingen får påbudt høyresving ut i Nøstegaten, for å sikre at det ikke kjøres mot kjøreretningen på enfeltsstrekningen.

Kjøreatkomst til Jekteviken 5 (bilverksted, Dyrebeskyttelsen m. fl.) blir i denne perioden via den midlertidige kjøreatkomsten, som er ble etablert for en tid tilbake, gjennom muren mot havneområdet.

Gangtraséen opprettholdes gjennom arbeidsområdet mellom Hurtigrutekrysset og Gassverksvingen. Gangfeltet i Hurtigrutekrysset på tvers av Nøstegaten fjernes i perioden.

Det arbeides hver dag i denne anleggsperioden fra kl 07:00 til kl 22:00.

Kontaktpersoner:
Byggherre: Arne Jensen, Bergen kommune VA-etaten  telefon 90 68 99 38
Ansvarlig på stedet: Stian Haukås, Bydrift AS telefon 95 29 38 78


Publisert: 30.05.2011
Bergen Vann    |    BIR Nett    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor