Planlegger gravearbeid i Gågaten

Mandag 6. desember ble det avholdt informasjonsmøte med butikkeiere, gårdeiere og beboere i Gågaten for å gi informasjon og få tilbakemeldinger på det forestående gravearbeidet.

Graveklubben planlegger å skifte ut eksisterende rør i gaten og samtidig legge ned BossNett og fjernvarmerør. Det er ikke tatt stilling til gravestart. Formålet med møtet var blant annet å få tilbakemelding på når det er mest fornuftig å starte.

Dette skal gjøres:

  • BossNett skal legge bossrør og etablere nedkast for
  • BKK Varme skal legge ned fjernvarmerør.
  • VA-etaten skal skifte vann- og avløpsrør og legge nye overvannsledninger.
  • BKK Nett skal legg ned nye rør for el-kabler.
  • Telenor skal legge nye rør for bredbånd.
  • Gatedekket skal gjennom vesentlig oppgradering. Dekket får innlagt varme.

Nye tilbud

For gårdeiere innebærer gravearbeidet nye tilbud.

  • For gårdeiere med olje- eller el-fyr blir det mulig å koble seg til fjernvarmenettet. Det gir store miljøgevinster ved at utslippene av CO2 reduseres. Det er også positivt for det lokale miljøet ved at NOx-utslipp og utslipp av svevstøv fra oljefyrer forsvinner.
  • BossNett tilbyr større gårdeiere mulighet for å koble seg til BossNett og etablere egne nedkast for papir, plast og restavfall til erstatning for containere og andre løsninger. Alle forretninger kan mot betaling bruke nedkast på gategrunn.
  • Når vann og avløp fornyes, skifter VA-etaten alle private stikk, mens huseier har ansvar for skifting gjennom grunnmur. Dette bør gjøres så sant ikke rørene er helt nye. Det er mulig å inngå avtale med entreprenør når grøften likevel er åpen.
  • For huseiere med behov for mer strøm, må behovet meldes til BKK Nett. De som trenger større kapasitet for dataoverføring kan kontakte Telenor.

Gaten stenges

Gågaten er relativt smal. Derfor vil gaten bli stengt for innkjøring i graveperioden. Men det vil bli tilgang til alle butikker og boliger. Varelevering må skje med sekkehjul og pallejekker. Graveklubben sikrer fremkommeligheten.

Graveklubben vurderer nå ulike løsninger for arbeidet. Det kan bli aktuelt å dele den aktive graveperioden i to, men en vil søke å unngå åpne grøfter i de periodene der omsetningen er høyest. Alle vil bli varslet i god tid på forhånd før arbeidet tar til.

Kontaktpersoner:

BKK Varme: Utbyggingssjef Terje Strøm, 95 72 62 90 terje.strom@bkk.no


Publisert: 06.12.2010
Bergen Vann    |    BIR Nett    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor