Fv. 555 Nøstegaten, endring i kjøremønster fra mandag 11. oktober kl. 07.00

I forbindelse med legging av rør og kabler for fjernvarme, bossug, vann, avløp, tele og strøm, vil det bli endringer i kjøremønsteret på Fv555 Nøstegaten.

Dette omfatter:

  • Det blir kun ett kjørefelt i hver retning og manuell trafikk­dirigering i Nøstegaten ved krysset som leder inn til Hurtigrute­terminalen / havneområdet.
  • Trafikk til ISPS-området oppfordres til å kjøre via Dokken.
  • Fortauet langs Jekteviken 5 fjernes.  Eksisterende gangadkomst og kjøreadkomst til Jekteviken 5 direkte fra Nøstegaten stenges. Ny kjøre- og gangadkomst er laget gjennom eksisterende mur mot havneområdet.
  • Det sperres for all gangtrafikk i "Hurtigrutekrysset".
  • Gangtrafikk til Hurtigruten og Jekteviken 5 føres via Nøstetorget.  Nye gangruter skiltes.

Se vedlagte kart over endret kjøremønster.

Arbeidet ved hurtigrutekrysset i Nøstegaten vil pågå i toskiftsordning fra klokken 07.00 mandag til kl. 22.00 fredag. Det holdes arbeidsfri i helgene.

Kontaktperson: Senioringeniør Arne Jensen, VA-etaten, telefon 90689938


Publisert: 08.10.2010
Oppdatert: 16.11.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor