Avslutter første etappe på Strandkaien

Graveklubben avslutter i dag arbeidet med første fase langs Strandkaien. Det skjer i henhold til tidsplanen.

Anleggsområdet er nå ryddet og det er gjort klar for bygging av Mathallen. Veitraseen er også klargjort med et asfaltdekke, slik at Statens vegvesen kan legge toppdekke og steinheller på gateløp og fortau. Vi ønsker Bergen kommune og Statens vegvesen lykke til med arbeidet.

Mange skal takkes for at det kompliserte arbeidet i fase 1 ble avsluttet i rute. Hovedentreprenør Fyllingen Maskin AS har hatt hovedansvaret. En rekke underentreprenører har og bidratt med å legge bitene i riktig rekkefølge i det kompliserte puslespillet det er å drive et anleggsarbeid døgnet rundt syv dager i uken. Statens vegvesen har vært viktig for at operasjonen med å legge om trafikken har gått uten store negative konsekvenser for trafikken i sentrum.

Det er også grunn til å takke alle butikkeierne langs Strandkaien som har tatt belastningen med å drive butikk vegg i vegg med et stort anleggsområde. Det samme gjelder for torghandlerne, som har vært tvunget til presse seg sammen på et trangere torgområde. Særlig er det grunn til å takke de mange transportørene som har fått en langt mer krevende hverdag med varelevering til butikkene. Vi håper butikk- og gårdeiere, torghandlere og transportører har opplevd samarbeidet som positivt, og vi lover å fortsette i samme ånd i fase 2 og 3 av anleggsarbeidet, som går fra Wallendalshopen til Østre Murallmenning. 

Graveklubben er allerede i gang med fase 2. Arbeidet i denne fasen går med to skift fem dager i uken. Graveklubbens arbeid frem til Østre Murallmenning skal være ferdig 28. februar 2011. Etter den tid skal Statens vegvesen ruste opp gateløp og fortau. I følge Statens vegvesen skal dette arbeidet være ferdig i desember 2011.

Kontaktperson: Senioringeniør Arne Jensen, VA-etaten telefon 90 68 99 38


Publisert: 31.08.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor