Strandkaien stenges

Byrådet har i dag vedtatt at Graveklubben får legge ned BossNett, fjernvarmerør og skifte vann- og avløpsrør i Strandkaien fra 31. mai. Deretter skal Statens vegvesen fornye gateløp og fortau.

Saken var oppe i byrådet onsdag 24. april.

Konsekvenser av gravarbeidene:

  • Biltrafikken fra nord ledes over Torget via Strandgaten, Chr. Michelsens gate og Teatergaten.
  • Flere busslinjer gjennom sentrum får nye traseer.
  • Blomstertorget må flytte 18. mai. Fra samme dag blir det meste av denne delen av torget stengt for publikum.

Fortauet langs butikkfasadene i Strandkaien vil være åpen for fotgjengere i hele anleggsperioden.

I den første delen av anleggsperioden fra 31. mai og ut august 2010 skal det arbeides 24 timer i døgnet syv dager i uken. Dette skal foregå mellom Torgallmenningen og Fortunen. Arbeidet skjer i regi av Graveklubben. Når Graveklubben er ferdig, skal Statens Vegvesen fornye kjørebane og fortau på denne delen av Strandkaien. Samtidig starter arbeidet med den nye mathallen.

Graveklubben starter fase to mellom Fortunen og Østre Murallmenningen ca. 1. september 2010. Gateløp og fortau fornyes deretter.  

Gravearbeidene vil medføre ulemper for de næringsdrivende langs Strandkaien og for en del av torghandlerne. Dette gjelder blant annet for varelevering og kundetilkomst. Kommunen har hatt flere møter med torghandlerne, og bruken av Blomstertorget er noe justert.

Statens vegvesen og Graveklubben skal torsdag 8 april klokken 0900 holde informasjonmøte med de næringsdrivende i anleggsområdet. Møtet skal holdes på Neptun hotel. Tema der blir blant annet tiltak som skal lette på ulempene.

Når det gjelder de øvrige tiltakene som skal gjennomføres i anleggsperioden, trafikkomlegging, nye busstraseer med busstopp osv. vil disse bli presentert i detalj på et senere tidspunkt, men i god tid før gjennomføringen. Det samme gjelder de tiltak som iverksettes for å minimere ulempene av det omfattende arbeidet.

Kontaktperson:

Arne Jensen, vann og avløpsetaten Bergen kommune telefon 90 68 99 38


Publisert: 24.03.2010
Oppdatert: 25.03.2010
Bergen Vann    |    BIR Nett    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor