Orientering om planlagt fornying av infrastruktur på Nordnes (Haugeveien og Nordnesbakken)

Graveklubben ønsker huseiere og leietakere velkommen til informasjonsmøte om prosjektet "Nordnes del 2" torsdag 4. juli kl. 18.00

Infrastrukturen som nå skal rustes opp ligger på strekningen Nordnesbakken – Haugeveien med sidegater.

Vann- og avløpsledningene skal opprustes/fornyes. I deler av gatene skal det legges nye boss- og fjernvarmeledninger samt fornying av diverse kabler for BKK. Det vil også bli utført nye overflater i området.

Planlagt oppstart for anleggsarbeidene er satt til august 2019.

Informasjonsmøtet om prosjektet torsdag 4. juli kl. 18.00 vil bli avholdt i Akvariets kinosal, Nordnesbakken 4.

I den forbindelse er Asplan Viak AS engasjert for å gjennomføre tilstandsregistreringer inn- og utvendig av bygningene. Det er fortrinnsvis kjellere og lokaler på bakkeplan/første etasje som vil bli registrert.

Arbeidene vil bli utført av Ingeniør Ivana Krasic (918 41 567, ivana.krasic@asplanviak.no)

Det skal også settes ut setningsmålinger på utvalgte bygninger.

Arbeidet med registreringen vil starte i uke 34. Det er huseiers ansvar å informere sine leietakere.

Byggeleder Kjetil Krogsrud
Asplan Viak AS
kjetil.krogsrud@asplanviak.no

Kontaktperson hos Graveklubben er Svein Erik Kversøy, svein-erik.kversoy@bkk.no

Skisser på hvordan det skal bli (pdf)


Publisert: 28.06.2019
Oppdatert: 16.07.2019
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber