Byfornyelsesprosjekt i Strandgaten utsatt

Som tidligere meddelt skal Graveklubben, sammen med Trafikketaten og Statens Vegvesen, gjennomføre planene for opprusting av Strandgaten med sidegater.

Prosjektet hadde planlagt oppstart våren 2016. På grunn av mottatt klage på konkurransegrunnlaget kan vi ikke inngå kontrakt med utførende entreprenør. Dette medfører at anbudsprosessen må gjennomføres på nytt med det resultat at oppstart av anleggsarbeidet blir forsinket.

Planlagt oppstart av anleggsarbeidet i begynnelsen av oktober 2016.

Det vil bli gjennomført et informasjonsmøte i regi av Graveklubben og Bergen kommune før oppstart av anleggsarbeidet.

På vegne av Graveklubben, Bergen kommune Trafikketaten og Statens Vegvesen

Ørjan Mjøs

Se for øvrig tidligere saker om de planlagte arbeidene i disse gatene:
22.03.16: Status for de planlagte arbeidene i Strandgaten ytre del
22.02.16: Orientering om planlagt opprusting av Strandgaten med sidegater
13.05.15: Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 31.05.2016
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber