Status for de planlagte arbeidene i Strandgaten ytre del

Planene omfatter området fra Holbergsallmenningen til Nordnesbakken

Fremdrift

Det arbeides fortløpende med å kontrahere en utførende entreprenør. Graveklubben med BIR Nett som prosjektleder er omfattet lov om offentlig anskaffelser, og dette er en omfattende prosess som det på forhånd er vanskelig å styre fremdriften på. Graveklubben hadde som mål å starte for en stund tilbake, og fremdriften videre er usikker med håp om å starte tidlig vår.

Graveklubben vil informere fortløpende med ny informasjon.

Byrådet behandlet saken i møtet 17.09.15 (sak 1287/15) og fattet følgende vedtak:
"Revidert plan del 1 og 2 datert 10.6.2015 skal ligge til grunn for utforming av
hovedsykkelrute og gateopprusting av Strandgaten mellom Holbergsallmenningen og
Tidemands gate, inkludert kryss med C. Sundts gate."

Se for øvrig tidligere saker om de planlagte arbeidene i disse gatene:
22.02.16: Orientering om planlagt opprusting av Strandgaten med sidegater
13.05.15: Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 22.03.2016
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber