Status for arbeidene i Neumanns gate med sidegater

Arbeidene med de første fire delfasene er kommet godt i gang.

Det meste av infrastruktur som skal graves ned er montert. Arbeidene med gatedekket har startet.

På grunn av uforutsette utfordringer er arbeidene forsinket i forhold til utgangspunktet. Med forbehold om at det ikke dukker opp nye uforutsette utfordringer skal gatedekkene i pågående faser være klar om ca 2,5 mnd. Det vil si ca 1,5 mnd. etter plan.

Det planlegges i tillegg og starte opp arbeidene i Sverres gate fra krysset Neumanns gate mot Engen før oppsatt plan. Planlagt oppstart medio februar.

Neumanns gate

Se for øvrig tidligere saker om Neumanns gate-prosjektet:
28.08.15: Trafikkomlegging i Neumanns gate med sidegater
05.08.15: Det nærmer seg oppstart for Neumanns gate-prosjektet
16.03.15: Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater sendt på høring
05.02.15: Neumanns gate-prosjektet ytterligere utsatt
03.11.14: Neumanns gate-prosjektet utsatt
05.08.14: Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 03.02.2016
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor