Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Graveklubben er i sluttfasen mht. prosjektering av Neumanns gate med sidegatene: Sverres gate, Magnus Barfots gate, Sigurds gate, Vestre Torggaten og deler av Teatergaten.

Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er satt til oktober/november 2014.

Kontakt

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten
Tlf. 945 27 376 / 55 56 63 22
E-post: oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no


Publisert: 05.08.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor